Om Ekeby
Fiskekort
Kanotuthyrning
Tomtmark
Ekebyladan
 
Bli medlem i Bygdegårdsföreningen
 
 

Drömtomter för barnfamiljer

Planområdet som består av 8 st tomter är beläget norr om Ekeby skola (F-5 skola + dagis) och kyrka i anslutning till allmänna vägen 668 i Östhammars kommun. Områdets areal är 3,5 hektar stort.

Tomtbeskrivning:
Samtliga tomter ligger på mellan 1370-2830 kvadratmeter.

Planbestämmelser:
Planen tillåter 2 plan. Utöver angivet våningstal får vind inte inredas men suterrängvåning får anordnas. Enplanshus kan även uppföras med byggnadssätt med förhöjt väggliv. Då kan även rymlig vind inredas.
Taklutning 17-38 grader.

Verksamheter av mindre omfattning skall också vara möjlig på högst 50 kvadratmeter bruttoarea / bostadsenhet. T.ex. kontor, hantverk av något slag som inte är störande för omgivningen.

På varje tomt får byggnadsarean vara högst 220 kvadratmeter inkl. komplementbyggnader.
 
Se karta över området

Är Du intresserad så hör av dig till bygdegårdföreningen.

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2021-06-28  © Ekebygruppen