Om Ekeby
Fiskekort
Kanotuthyrning
Tomtmark
Ekebyladan
 
Bli medlem i Bygdegårdsföreningen
 
 
Ekeby
Församling i Uppsala stift, Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län); 540 inv. (2004). Ekeby består i väster av småbruten odlings- och slättbygd kring Olandsån och i öster av stora skogsmarker kring sjön Vällen.

Här finns över 1 500 kända fornlämningar, nästan uteslutande gravar. Över 300 rösegravar från bronsåldern ligger i typiska koncentrationer, bl.a. i de öde skogsmarkerna. Gravarna på minst ett 40-tal järnåldersgravfält i bygden representerar till ca 1/3 periodens äldre del, medan majoriteten ligger på yngre gravfält invid byarna från historisk tid.

Den tornlösa rektangulära gråstenskyrkans äldsta del är sakristian från 1200-talet. Den var ursprungligen ansluten till en träkyrka. Långhuset och vapenhuset härrör från 1400-talet. Vapenhusets dörr med rikt utformade smidda järnbeslag är dock från 1200-talet och torde ha tillhört träkyrkan. Valv och väggar pryds av kalkmålningar från ca 1520. Altaruppsatsen och predikstolen dateras till 1717. Dopfunten från 1200-talet är gotländsk.

- Ortnamnet (1304 Ekby, 1312 Echeby) innehåller eke 'ekdunge' och by.


2005-02-23 Källa Nationalencyklopedin
Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2021-06-28  © Ekebygruppen