Om Ekeby
Fiskekort
Kanotuthyrning
Tomtmark
Ekebyladan
 
Bli medlem i Bygdegårdsföreningen
 
 
Bilderboken

Välkommen till Vällen

Vid Måsjön norr om Fagervik finns en mycket fin lokal med orkidéer. På platsen finns förutom guckuskor även andra orkidéer t.ex. spindelblomster, tvåblad, nästrot, korallrot, skogsnycklar och nattviol. Just nu blommar guckuskor, nästrot och spindelblomster.

Många orkidéer pollineras på speciella sätt. Guckuskor pollineras av jordbin som lockade av blommans doft kryper ned i den toffelformade läppen. Insekten försöker sedan krypa tillbaka samma väg utan att lyckas ta sig ut. På baksidan av toffeln finns ljusare partier som ser ut som små fönster. Insekten kryper mot ljuset och hittar vägen ut. När den kryper mot den smala passagen fastnar pollen på insektens rygg. Vid nästa blombesök fastnar det medförda pollenet på pistillens märke och pollinering sker. Ett tips är att försöka hitta en guckusko med ett jordbi i och studera hur lång tid det tar innan den tar sig ut vilket brukar ta mellan 5-10 min (Källa Orkidéer - Europas vildväxande arter av Bo Mossberg och Sven Nilsson) .

Inom det lokala naturvårdsprojektet "Natur- och friluftsliv i Vällenområdet" kommer en informationstavla, med fina illustrationer på orkidéer, att sättas upp. Parkeringsytan vid Måsjön har redan förbättrats och nya spänger har byggts.

Orkidélokalen vid Måsjön är ett natura 2000-område vilket innebär att det ingår i ett nätverk med EU: s mest skyddsvärda naturområden (Naturvårdsverket). På Naturvårdsverkets webbplats finns mer detaljerad information samt en databas över Sveriges Natura 2000-områden. www.naturvardsverket.se

Om ni vill ha mer information om hur man hittar till Måsjön är det bara att höra av sig.

Skicka gärna in foton från Vällenområdet så kan vi lägga ut dem på Ekebys hemsida

Vi syns i skogen!

Med vänlig hälsning Åse

Mer information kan fås på vallenprojektet@ekeby.se


Senast ändrad 2015-06-02  © Ekebygruppen