Ekeby kyrka 1430-1460

En medeltidskyrka av den i Uppland allmänna rektangulära tornlösa kyrktypen. Valven daterar byggnaden till omkr 1430 - 1460.
Sakristian är från slutet av 1200-talet. Troligen har det under1200-talets senare del funnits en träkyrka och till denna har byggts en stabil sakristia av gråsten, där kyrkans dyrbarheter kunde förvaras säkert. Träkyrkan fick tjänstgöra i ca 150 år innan den ersattes av den nuvarande kyrkan i sten.
Kyrkporten

Den ovanligt ståtliga järnbeslagna dörren som nu sitter i vapenhusportalen, är ett minne från träkyrkans tid. Dörren har ursprungligen haft en annan placering, vilket man kan se på dess ålder och att den har förändrats för att passa in på sin nuvarande plats. Dörren är prydd med symboliska figurer. Vad dessa figurer ska betyda är svårt att med bestämdhet säga. Fyrfotadjuren, som troligtvis föreställer lejon kan symbolisera Kristus eller djävulen, fåglarna - människosjälar. Svårast är att tolka tre människofigurer.
Kalkmålningarna (1515 - 1525) av okänd mästare. - De fattigas bibel, "Biblia pauperum" torde vara inspirationskällan till flertalet bildscener. Av medeltida karaktär men med spår av renesansdrag.

Dopfunten (1250 - 1280) , en enkel osirad kalkstensfunt, har tillhört den gamla träkyrkan.
Dopfatet av mässing, är skänkt år 1927 av fröken Klara Käck
Predikstolen är från samma tid som Altartavlan (1717) och är sannolikt tillverkad i samma verkstad som denna.
Orgelverket är byggt 1922, Furtwängler & Hammer i Hannover.
Fasaden tillkom 1841.
Klockstapeln (1760) är högt belägen i förhållande till kyrkan. Den är försedd med två klockor: Storklockan (1770) och Lillklockan (1869).
Det finns texter på klockorna.
Församlingshemmet stod färdigt 1937 och Prästgården byggdes 1883 - 86.
Kyrksilvret är från 1700-talet. I samlingen ingår den legendariska Brudkronan, som gick i lån i Oland. Under 1800-talets senare del var det bygdeorginalet Per-Olov, som var den betrodde brudkronebäraren.
Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2024-02-09  © Ekebygruppen