Prästgården

Ekeby prästgård

1883 - 1886 byggdes Ekeby prästgård. Det är en stor byggnad, 20 m lång och 12 m bred. Detta är nog en ganska traditionell storlek på prästgårdarna i Uppland. Prästgårdarna hade i gamla tider även andra uppgifter än att vara familjebostad. Främlingar, som reste genom socknen, härbärgerades ofta i prästgårdarna. Vid militära fälttjänstövningar i bygden förlades alltid staberna till prästgården. - Pastorsexpiditionen och kyrkoarkivet inrymdes också i prästgården.

Hämtat ur "Oland - Ur en kommuns historia"

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2015-06-02  © Ekebygruppen