Församlingshemmet i Ekeby

Då ärkebiskop Natan Söderblom 1927 återinvigde kyrkan efter restaureringen, väcktes tanken på uppförande av ett församlingshem av dåvarande kyrkoherden Ture Thomander. Ärkebiskopengladde sig åt detta förslag och yttrade: "Om fem år kommer jag tillbaka och inviger hemmet."Det blev icke Söderblom förunnat att förätta invigningen. Församlingshemmet stod färdigt 1937. Det är väl disponerad och synnerligen vacker byggnad, ritad av arkitekt Natanael Carlsson , Stockholm. Kontraktsprosten Oscar Lindberg var kyrkoherde i Ekeby då församlingshemmet byggdes. - Stiftelsen Ekeby församlingshem är lokalens ägare.

Hämtat ur "Oland - Ur en kommuns historia"

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2015-06-02  © Ekebygruppen