Klockstapel Klockstapeln är försedd med två klockor:

Storklockan (1770) och Lillklockan (1869) På den stora klockan står följande text: GIVER AGT PÅ NÅDES RÖSTER MEDAN NÅDEN ÖPPEN STÅR AT I EI MÅ SAKNA TRÖSTEN NÄR GUDS DOM BASUN UTGÅR

GUTEN AF GERH:MEYER I STOCKHOLM.

DENNA KLOCKA ÄR GUTEN ÅR 1770 AF HERR BRUKSPATRONS JOH:LEFEBURES OCH EKEBY FÖRSAMLINGS FRIVILLIGA SAMMANSKOTT, GUDI TILL ÄRA. PASTOR MAG: CARL IHLSTRÖM S:S: THEOL:CAND: COMMINIST:D: ISACAGRIVILLIO.

KYRKVÄRDAR CHRISTIAN PERSSON, MATS PERSSON, IAN ANDERSSON TOLFMAN

Text på den lilla klockan: HADE JAG ICKE KÄRLEKEN SÅ VORE JAG EN LJUDANDE MALM ELLER KLINGANDE BJÄLLRA. 1 COR: 13:1.

DENNA KLOCKA GJÖTS ÅR 1560. MEN BLEF DÅ I EKEBY SOCKEN J.E. ROSELIUS VAR KYRKOHERDE, C. GILJAM KOMMINISTER, O. NYBERG ORGELNIST, ERIK ERSSON OCH ERIK JANSSON KYRKVÄRDAR, ÅR 1869 OMGJUTEN I STOCKHOLM AF JOH.A. BECKMAN.

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2015-06-02  © Ekebygruppen