Stures museum

Ett privat museum med en gedigen samling gamla bruksföremål.
Museet flyttas under sommaren 2015 till lokal nära Ekeby Kyrka.

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2015-06-02  © Ekebygruppen