Vällenbadet

Vällenbadet i norra Vällensjön. Omklädningshytter, bryggor och gröna ytor. Mycket barnvänligt med sandbotten.
Sjön Vällen ligger i Ekeby sockens nordöstra hörn. En långsträckt humusrik sjö, som förr var en viktig transportled för kol och malm. Den är en s.k. sprickdalsjö som har följt landhöjningen och ligger nu ca 12 m.ö..h. Sjön är ca 17 km lång och mycket smal, och står i förbindelse med andra vattensystem. Vattenytan regleras av Hallstaviks pappersbruk.
I den oländiga terrängen på östra sidan ligger ett flertal gravar från brons- och järnåldern. Gravarna består av mindre hoplagda stenhögar med någon meter i diameter. Mycket svåra att se i den steniga terrängen.
Här finns både gula och vita näckrosor och runt sjön växer en rad olika örter, som tex vitsippa, blåsippa och trollduva. Fågellivet är relativt rikt, med bl a flera hackspettsarter.
Avvattningen av Vällen sker genom Kolarmoraån, som är en lättpaddlad kanotled.
Vill du fiska i Vällen måste du ha fiskekort.

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2015-06-02  © Ekebygruppen