Om Ekeby
Fiskekort
Kanotuthyrning
Tomtmark
Ekebyladan
 
Bli medlem i Bygdegårdsföreningen
 
 

Ekeby utvecklingsgrupp

Ekebys utvecklingsgrupp är en partipolitisk fristående verksamhet och är en arbetsgrupp i Ekeby Bygdegårdsförening.
Till sin uppgift har gruppen att verka för bra lösningar i de många lokala frågor som är angelägna i vår vardag.
Gruppens syfte är att driva frågor som berör hela bygden. Den genomgående ambitionen är att verka för en positiv utveckling i Ekeby .
Utvecklingsgruppen
Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2024-02-09  © Ekebygruppen