Trefaldighetskällan

Trefaldighetskällan Trefaldighetskällan i Jom är en gammal offerkälla. Den ligger en kilometer norr om Ekeby kyrka, alldeles intill vägen. Där kan man stanna och smaka på det mineralhaltiga vattnet.
På kvällen innan söndagen efter pingst, alltså aftonen före trefaldighetssöndagen, så hölls fest och dans här vid källan. Det sades att vattnet hade en särskild kraft just den kvällen att bota sjukdomar, läka sår och uppfylla önskningar. Man kunde också se sin tillkommandes bild i vattnets spegel.
Trefaldighetskällan i Jom var en av de mest ryktbara och besökta i Oland. Den är ständigt flödande och har alltid varit observerad. Många har druckit ur den källan, kanske tvättat sig i det livgivande vattnet eller offrat något.
Enligt smeden Karl Eriksson, Gimo född 1886, brukade han i sin ungdom på Trefaldighets-aftonen, tillsammans med unga och gamla, med spelman i spetsen, vandra den långa vägen från Gimo till källan i Jom. Där drack man vatten ur källan, offrade en slant åt källdisen och umgicks hela kvällen och natten med varandra i lek och dans till dess man under morgontimmarna begav sig hem. Viktor Eriksson i Ovanby, född 1887, kunde berätta liknande upplevelser.

Hämtat ur "Oland - Ur en kommuns historia"

Vällenbadet
Stures museum
Ekeby spelemän
Susanne Walls keramik
Trefaldighetskällan i Jom  Ekeby kyrka

Senast ändrad 2024-02-09  © Ekebygruppen